Contact

Louis Ruys B.V.
Ohmstraat 5, 3335 LT
Zwijndrecht
Nederland

T +31 (0)78 684 94 94
F +31 (0)78 682 27 82
E

Type F / een zijde gaffel met spanschroef en stud

Andere zijde gaffelterminal zeskant geperst  

Type F
Legenda
d (6s) = voor kabel (6-strengen)
 
Artikelnr TypeADBCHGFEd (6s) Aantal
  mmmmmmmmmmmmmmmmmm stuk
6080F4578446 F-45M69866101074
6080F5678456 F-56M8101089111285
6080F6778467 F-67M10111210101414106